Tərəfdaşlar

Azərbaycan Respublikası Milli Məclishttp://www.meclis.gov.az/

Bakı Mühəndislik Universiteti - http://www.beu.edu.az/

Bakı Ali Neft Məktəbi - http://www.bhos.edu.az/az/

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu -http://bilikfondu.gov.az/

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının -  http://www.science.gov.az/

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu http://www.nkpi.az/?page=index

Azərbaycan Milli Kitabxanahttp://anl.az/new/