Hacıyeva Alla Nuruş qızı

Liseyin rus dili və ədabiyyat müəllimi

2011- ci ildən bu məktəbdə işləyir.

Təltifləri:

Azərbaycan Respublikası TN,  Bakı Pedaqoji kadrların ixtisasartırma və yenidənhazırlanma institutu tərəfindən təşkil edilmiş“ Rus dili və ədəbiyyat “.
 

E-mail: alla.aliyeva.61@mail.ru

İş təcrübəsi: 1986-cı ildən