Kimya fənnindən “Alkenlərin kimyəvi xassələri” mövzusunda açıq dərs

12 Aprel 2019

  12.04.2019 tarixində Akademik Zərifə Əliyeva adına liseydə liseyin kimya müəllimi Məharət Qarayev tərəfindən 10a4+ sinifində “Alkenlərin kimyəvi xassələri” mövzusunda açıq dərs baş tutmuşdur.Motivasiya hissəsi səhnəcik formasında qurulan dərs şagirdlərin araşdırmaları,maraqlı təcrübələr,təqdimatlarla zəngin olmuşdur.Yaradıcı tətbiqetmə olaraq plastilin və çöplərdən üzvi maddələrin mil-kürəcik modellərinin qurulması şagirdlərin marağına səbəb olmuşdur.