Kitabxana

XXI əsrin kitabxanası yalnız mədəni-istirahət mərkəzi deyil, həmçinin informasiya mərkəzidir. İnformasiya isə cəmiyyətin inkişafının əsas faktoru, mədəni irsin vacib hissəsidir.

Məktəbimizdə fəaliyyət göstərən informasiya-resurs mərkəzinin məqsədi müəllim və şagirdlərdə müstəqil öyrənmək və informasiya mənbələri ilə işləmək bacarığını formalaşdırmaqdır. Mərkəz informasiyaya, müxtəlif formalı tədris resurslarına açıq girişi təmin edir. Bu mərkəz tədris prosesində informasiya dəstəyi rolunu oynayır. Resurs mərkəzində intellektual, yaradıcı və istedadlı şagirdlər dəstəklənir və müəllimlərin yaradıcı imkanları inkişaf etdirilir. Son məqsəd oxucuları mütaliə cəlb etməklə, bu bacarıqları onlarda inkişaf etdirmək, yeniləşən cəmiyyətimizdə yeni düşüncə tərzinə malik insanın yetişməsində fəal rol oynamaqdır. Bu məqsədlə İRM oxuculara kitab və digər informasiya daşıyıcıları vasitəsilə xidmət göstərir. Kitab fondunu əsasən bədii , elmi-kütləvi ədəbiyyat, dərsliklər, ensiklopediyalar və lüğətlər ,tədris və elmi-kütləvi məlumatla zəngin elektron daşıyıcıları, həmçinin dövri mətbuat təşkil edir. Oxucuları mütaliəyə cəlb məqsədi ilə yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında kitab sərgiləri, informasiya lövhələrində silsilə mövzular əsasında maraqlı məlumatlar verilir. Hər hansı bir informasiyaya olan tələbatının təmin edilməsi üçün tələb olunan ədəbiyyatın siyahılarını tərtib edib, tövsiyə olunan yeni kitabların alınmasını təşkil edirik. Bundan əlavə şagirdlərin mütaliəyə cəlb etmək məqsədilə məktəbdə və informasiya- resurs mərkəzində müəllimlərlə birgə fənn həftələri, disputlar, debatlar, yazıçılarla görüşlər, gecələr keçirilir.

Informasiya-resurs mərkəzində olan materiallardan istifadə etmək üçün liseyin şagird və müəllimlərinin kitabxanamıza abunə olması kifayətdir. Bunun üçün hər bir yeni oxucu informasiya-resurs mərkəzində qeydiyyatdan keçməlidir. Kitabxana daxilində istifadəyə verilən materiallar, yəni lüğətlər və ensiklopediyalar istisna olmaqla oxucular digər materialları kitabxanadan götürə bilərlər. İstifadəsi yalnız kitabxana daxilində mümkün olan vəsait və materialların üzünü çıxarılmasına şərait yaradılmışdır.

Uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkil olunmasında, dünyagörüşünün formalaşmasında, gələcəyin yeni düşünən nəslinin yetişməsində informasiya-resurs mərkəzinin böyük rolu vardır.

http://azerbaycan-kitabxanalari.az