9a2

  • Şagird 25
  • Sinif otağı 115

Dərs cədvəli

Idərs
IIdərs
IIIdərs
IVdərs
Vdərs
VIdərs
VIIdərs

Bazar ertəsi

Azərbaycan tarixi
İngilis dili
Təsviri incəsənət
Musiqi
Riyaziyyat
Riyaziyyat
Tarix

Çərşənbə axşamı

Fizika
Fizika
İngilis dili
Coğrafiya
Ədəbiyyat
Riyaziyyat
Riyaziyyat

Çərşənbə

Riyaziyyat
Biologiya
Ədəbiyyat
Kimya
Həyat bilgisi
Fiziki tərbiyə
Coğrafiya

Cümə axşamı

İngilis dili
İnformatika
Coğrafiya
Azərbaycan dili
Texnologiya
Kimya
Ədəbiyyat

Cümə

Riyaziyyat
Riyaziyyat
Azərbaycan dili
Fizika
Azərbaycan tarixi
Biologiya
Fiziki tərbiyə
  • Əsədova Gülçöhrə Həbibulla qızı Şagirdlər

    Coğrafiya kafedrası