Nümunəvi dərslər

16.04.2014
Hərbi müəllimin rəhbərliyi ilə açıq dərs
21.11.2013
Nümunəvi dərs İngilis dili