Liseydə fənn metodbirləşmə iclası keçirildi

02.03.2013 Tarixində liseydə fənn metodbirləşmə iclası keçirildi. İclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə edildi.
1. MQT № 5-in nəticələrinin təhlili.
2. Qarşıya çıxan problemlərin həll edilməsi ilə bağlı təkliflərin irəli sürülməsi.
3. Yeni dərs modelləri ilə bağlı təcrübə mübadiləsi.
4. Cari məsələlər